آ نوروتامین

نام تجاری: آ نوروتامین(ویتامین ب1/ ب6/ب12) 5ع
نام ژنریک: آ نوروتامین(ویتامین ب1/ ب6/ب12) 5ع
اشکال دارویی: آ نوروتامین(ویتامین ب1/ ب6/ب12) 5ع
شرکت سازنده: يونان - Uni Pharma
نکات مورد توجه:

تامین کننده موارد مصرف نحوه مصرف
ضد درد – كاهش دهنده تب ضد درد – كاهش دهنده تب ضد درد – كاهش دهنده تب

طول دوره درمان:

مزایا:
  • عوارض جانبی مربوط به داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و مخدرها را ندارد.
  • عوارض جانبی مربوط به داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و مخدرها را ندارد.
  • عوارض جانبی مربوط به داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و مخدرها را ندارد.
  • عوارض جانبی مربوط به داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و مخدرها را ندارد.
  • عوارض جانبی مربوط به داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و مخدرها را ندارد.
  • عوارض جانبی  مربوط به داروهای ضد التهاب غير استروئيدی و مخدرها را ندارد.
محصولات مشابه: در بازار دارويی ايران مشابه ندارد.

مقایسه قیمت:
آ نوروتامین(ویتامین ب1/ ب6/ب12) 5ع    
هر عدد 88500 ريال - -
شرایط نگهداری: در دمای معمولی (20 تا 25 درجه) نگهداری و از يخ زدگی محافظت شود.
 

کالاهای جدید

جدیدترین اخبار

پربیننده ترین اخبار