مدیران قاسم ایران

 • نام و نام خانوادگی: وحید کریمی
  سال تولد: 1345
  سمت: مدیرعامل
  تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی
  تلفن: 44543200
  ایمیل: vahidkarimi@minoogroup.com
  وحید کریمی

 • نام و نام خانوادگی: حسین یوسف‌خزرائی
  سال تولد: 1344
  سمت: معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
  تحصیلات: لیسانس‌مهندسی‌صنایع
  تلفن: 44543145
  ایمیل: khazraei@minoogroup.com
  حسین یوسف‌خزرائی

 • نام و نام خانوادگی: وحیدرضا جلالی
  سال تولد: 1351
  سمت: مدیر امورمالی
  تحصیلات: لیسانس‌مدیریت‌صنعتی
  تلفن: 44543142
  ایمیل: jalali@minoogroup.com
  وحیدرضا جلالی

 • نام و نام خانوادگی: احمد جلالی
  سال تولد: 1348
  سمت: مدیر حسابرسی داخلی
  تحصیلات: لیسانس حسابداری
  تلفن: 44544946
  ایمیل: jalali.ah@minoogroup.com
  احمد جلالی

 • نام و نام خانوادگی: مهسا فربد
  سال تولد: 1348
  سمت: مدير تامين کالاي دارویی و تجهيزات پزشکی
  تحصیلات: دکترای‌داروسازی
  تلفن: 66708926
  ایمیل: Dr.farbood@minoogroup.com
  مهسا فربد

 • نام و نام خانوادگی: علی نوید
  سال تولد: 1357
  سمت: مدیر بازاریابی و تحقیقات بازار دارویی
  تحصیلات: دکترای داروسازی
  تلفن: 021-44543174
  ایمیل: dr.alinavid@yahoo.com
  علی نوید

 • نام و نام خانوادگی: بهروز‌ اعلمیان‌هرندی
  سال تولد: 1346
  سمت: مدیرفروش‌داروئی‌تهران
  تحصیلات: دکترای‌پزشکی
  تلفن: 66703120
  ایمیل: harandi@minoogroup.com
  بهروز‌ اعلمیان‌هرندی

 • نام و نام خانوادگی: امیرعباس قشقایی
  سال تولد: 1349
  سمت: مدیرفروش‌منطقه4
  تحصیلات: لیسانس‌مهندسی‌صنایع‌چوب
  تلفن: 44543021
  ایمیل: ghashghaei@minoogroup.com
  امیرعباس قشقایی

 • نام و نام خانوادگی: رسول خواجویی
  سال تولد: 1346
  سمت: مدیرفروش‌منطقه1
  تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی
  تلفن: 44543195
  ایمیل: khajooei@minoogroup.com
  رسول خواجویی

 • نام و نام خانوادگی: ایرج لطیفی
  سال تولد: 1346
  سمت: مدیر فروش منطقه 2
  تحصیلات: فوق‌دیپلم‌مدیریت‌بازرگانی
  تلفن: 44543195
  ایمیل: latifi.ir@minoogroup.com
  ایرج لطیفی

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا راجی
  سال تولد: 1352
  سمت: مدیر فروش منطقه 3
  تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA
  تلفن: 44543021
  ایمیل: raji.al@minoogroup.com
  علیرضا راجی

 • نام و نام خانوادگی: محسن کریمی
  سال تولد: 1334
  سمت: مدیرتأمین‌کالای‌شرکتهای‌طرف‌قرارداد
  تحصیلات: لیسانس‌مدیریت‌اقتصادی
  تلفن: 44543149
  ایمیل: karimi@minoogroup.com
  محسن کریمی

 • نام و نام خانوادگی: نصراله ملکزاده
  سال تولد: 1331
  سمت: مدیرتأمین‌کالای‌شرکتهای‌تابعه
  تحصیلات: فوق‌دیپلم‌مدیریت‌بازرگانی
  تلفن: 44543140
  ایمیل: malekzade@minoogroup.com
  نصراله ملکزاده

 • نام و نام خانوادگی: سمیه سادات میرمجیدی
  سال تولد: 1360
  سمت: مدیر فروش آرایشی و بهداشتی
  تحصیلات: لیسانس آرایشی و لیسانس روابط عمومی
  تلفن: 021-88697037
  ایمیل:
  سمیه سادات میرمجیدی