مدیران قاسم ایران

 • نام و نام خانوادگی: حسین یوسف‌خزرائی
  سال تولد: 1344
  سمت: مدیرعامل
  تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اجرایی
  تلفن: 021-44543200
  ایمیل: khazraei@minoogroup.com
  حسین یوسف‌خزرائی

 • نام و نام خانوادگی: عباس درفشی
  سال تولد: 1354
  سمت: معاونت مالی و اداری
  تحصیلات: فوق لیسانس حسابداری
  تلفن: 021-44543106
  ایمیل:
  عباس درفشی

 • نام و نام خانوادگی: رضا علیخانی
  سال تولد: 1347
  سمت: معاونت بازرگانی و فروش غذایی
  تحصیلات: مهندسی صنایع
  تلفن: 021-44549522
  ایمیل: rezaalikhani@yahoo.com
  رضا علیخانی

 • نام و نام خانوادگی: مانی احراری
  سال تولد: 1358
  سمت: معاونت بازرگانی و فروش دارویی
  تحصیلات: دکترای حرفه ای دامپزشکی
  تلفن: 021-44543147
  ایمیل:
  مانی احراری

 • نام و نام خانوادگی: مجید جهادی
  سال تولد: 1347
  سمت: مدیریت فناوری اطلاعات
  تحصیلات: لیسانس کامپیوتر-سخت افزار
  تلفن: 02148831122
  ایمیل: m.jahadi@yahoo.com
  مجید جهادی

 • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل میرزا پلنگی
  سال تولد: 1349
  سمت: مدیر امور اداری و منابع انسانی
  تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی
  تلفن: 021-44543115
  ایمیل:
  ابوالفضل میرزا پلنگی

 • نام و نام خانوادگی: وحیدرضا جلالی
  سال تولد: 1351
  سمت: مشاور و مدیر حسابرسی داخلی
  تحصیلات: لیسانس‌مدیریت‌صنعتی
  تلفن: 021-44544946
  ایمیل: jalali@minoogroup.com
  وحیدرضا جلالی

 • نام و نام خانوادگی: محرمعلی زیبائی
  سال تولد: 1358
  سمت: مدیر فروش منطقه2 غذایی
  تحصیلات: فوق لیسانس اقتصاد
  تلفن: 021-44549522
  ایمیل:
  محرمعلی زیبائی

 • نام و نام خانوادگی: فرشید جعفری
  سال تولد: 1350
  سمت: مدیر فروش منطقه3 غذایی
  تحصیلات: دکترای مدیریت
  تلفن: 021-44543198
  ایمیل: jafari.fa@minoogroup.com
  فرشید جعفری

 • نام و نام خانوادگی: فتح ا... شکرانه مهربانی
  سال تولد: 1348
  سمت: مدیر فروش منطقه4 غذایی
  تحصیلات: دکترای مدیریت کسب و کار
  تلفن: 021-44543054
  ایمیل: minoo.shmehrabani@gmail.com
  فتح ا... شکرانه مهربانی

 • نام و نام خانوادگی: محمدمهدی حاج محمد
  سال تولد: 1360
  سمت: مدیر برنامه ریزی
  تحصیلات: فوق لیسانس MBA
  تلفن: 02148831116
  ایمیل: hajmohamadi@minoogroup.com
  محمدمهدی حاج محمد

 • نام و نام خانوادگی: سید مجید آقایی
  سال تولد: 1363
  سمت: مدیر فروش منطقه2 دارویی
  تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
  تلفن: 021-44543132
  ایمیل: aghaie_majid@yahoo.com
  سید مجید آقایی

 • نام و نام خانوادگی: احمد جلالی
  سال تولد: 1348
  سمت: مدیر تامین کالای غذایی گروه مینو
  تحصیلات: لیسانس
  تلفن:
  ایمیل:
  احمد جلالی

 • نام و نام خانوادگی: بابک خسروانی
  سال تولد: 1357
  سمت: مدیر فروش منطقه1 دارویی
  تحصیلات: دکترای مدیریت زنجیره تامین
  تلفن: 021/44543144
  ایمیل: babak.khosrovani@gmail.com
  بابک خسروانی

 • نام و نام خانوادگی: هادی قلعه نویی
  سال تولد: 1362
  سمت: معاون مالی
  تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی
  تلفن: 021-44543141
  ایمیل: ghalenoei.ha@minoogroup.com
  هادی قلعه نویی

 • نام و نام خانوادگی: فرزاد مرادی
  سال تولد: 1357
  سمت: مدیر لجستیک و انبارها
  تحصیلات: لیسانس مدیریت
  تلفن: 021-44543179
  ایمیل:
  فرزاد مرادی

 • نام و نام خانوادگی: مهناز پیرزاده
  سال تولد: 0
  سمت: مدیر بازرگانی دارویی
  تحصیلات:
  تلفن: 021-44543194
  ایمیل:
  مهناز پیرزاده

 • نام و نام خانوادگی: اعظم نافع
  سال تولد: 1348
  سمت: رئیس شعبه آرایشی و بهداشتی و مسئول بازرگانی خارجی
  تحصیلات: فوق لیسانس ریاضی کاربردی
  تلفن: 021-44543187
  ایمیل: nafe@minoogroup.com
  اعظم نافع

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا مفخمی
  سال تولد: 1342
  سمت: مسئول فنی دارویی
  تحصیلات: دکترای داروسازی
  تلفن: 021-44543174
  ایمیل: mofakhamialireza@gmail.com
  علیرضا مفخمی