سمینار آموزشی شبکه و سخت افزار

 سمینار آموزشی شبکه و سخت افزار

روز های 15 و 16 بهمن ماه 1394 سمینار آموزشی شبکه و سخت افزار در محل سالن ساندوز شرکت مینو برگزار گردید.

در ابتدای این سمینار آقای مهندس مدرس نیا مدیر عامل شرکت قاسم ایران  بر اهمیت بروز شدن و حرکت رو به آینده ای مبنی بر فن آوریهای جدید اطلاعاتی  در امر توزیع و پخش شرکت قاسم ایران تاکید نموده و تسریع در این روند با کیفیت هر چه بیشتر  را خواستار شدند.

سپس آقای مهندس خزرائی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت قاسم ایران ضمن بیان تاریخچه مختصری از ورود کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری به شرکت قاسم ایران ، در خصوص برنامه ریزی جهت جایگزینی کامپیوترهای جدید جهت شعب نکاتی را به حاضرین اعلام داشتند.

در این سمینار آموزشی که کلیه مسئولین IT   شعب شرکت اسم ایران و شرکت مینو شرق در آن حضور داشتند همکاران واحد برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در مورد موضوعاتی همچون : سخت افزارها ی کامپیوتر ، نرم افزارهای تبلتهای پخش و ویزیت ، نرم افزارهای فروش و اتوماسیون اداری  و همکاران واحد اداری و منابع انسانی در مورد نرم افزار آموزش و سیستم کنترل کارکرد آموزش های لازم را ارائه نمودند.