دومین کنفرانس صنعت پخش ایران برگزار شد

 دومین کنفرانس صنعت پخش ایران برگزار شد

روزهای بیستم و بیست و یکم مهرماه 1394 دومین کنفرانس صنعت پخش ایراندر محل همایش های برج میلاد تهران برگزار گردید که همانند سال گذشته شرکت قاسم ایران بعنوان یک از حامیان برگزاری این کنفرانس حضور پیدا کرد.

در بخش مقالات دو مقاله از پرسنل شرکت قاسم ایران به جمع مقالات برتر راه یافتند که عبارتند از :

 

1 - ارائه مدل جدید، برای رتبه بندی بازارها و تامین-کنندگان ، در صنعت توزیع و پخش مواد غذایی

توسط : محمد مهدی حاج محمد ( نویسنده مسئول) ،  بهزاد ساسانی زاده و حسین یوسف خزرایی

2 - بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد صنعت پخش دارو مورد مطالعه : شرکت پخش قاسم ایران

توسط : حمیدرضا زمانی خانقاه

همچنین غرفه شرکت قاسم ایران در نمایشگاه جانبی این کنفرانس فعالیتهای شرکت را برای مخاطبین معرفی نمود که مورد استقبال شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس قرار گرفت.